About

Công cụ này cho phép bạn tạo liên kết tải xuống trực tiếp tới các tệp bạn đã lưu trữ trong Google Drive. Một liên kết trực tiếp sẽ ngay lập tức bắt đầu tải tệp xuống, thay vì mở bản xem trước của tệp trong Google Drive.

Enter your sharing URL: (Scroll down for instructions)

*Notes

Đảm bảo đặt quyền chia sẻ file đặt thành "Chia sẻ bất kỳ ai" để bất kỳ ai đều tải được link này.

Điều này chỉ hoạt động đối với các tệp đã tải lên, không phải tài liệu được tạo trong Google Tài liệu/Trang tính/Trang trình bày. (link chuyển đổi có dạng: https://drive.google.com/file/d/XXXXXXXX/view?usp=sharing) với XXXXXXXX là ID file.

Các Bước Thực Hiện

Step 1: Chuột phải file cần chia sẻ và Chọn copy link hoặc Share link

Step 2: Sét quyền cho ai xem và tải được file này - Đặt quyền "bất kỳ ai"

Step 3: Click "Copy link"

Step 4: Dán link vào form chuyển đổi. Xong.

*Note:

Cái này không có gì cao xa cả, mà chỉ là dùng một số code để chuyển nhanh link có dạng https://drive.google.com/file/d/XXXXXXXXXXXX/view?usp=sharing

>>> sang link có dạng

https://drive.google.com/uc?export=download&id=XXXXXXXXXXXX

Bạn cũng có thể làm bằng tay nhưng đôi lúc quên cú pháp (Mấu chốt là cần sửa các vị trí đánh dấu đỏ)